Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 15:12:37 Plan postępowań o udzielenie zamówień / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Marcin Trofimczuk Edycja artykułu
2019-01-17 15:11:21 Plan postępowań o udzielenie zamówień / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Marcin Trofimczuk Publikacja artykułu
2019-01-16 15:03:06 Ogłoszenia / Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy - ochrona zdrowia Elżbieta Pytel Publikacja artykułu
2019-01-16 14:57:51 Ogłoszenia / Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2019 Elżbieta Pytel Publikacja artykułu
2019-01-16 14:55:49 Ogłoszenia / Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Elżbieta Pytel Publikacja artykułu
2019-01-16 09:45:17 2019 / Zarządzenie nr B.0050.1.2019 Burmistrza Krzanowic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzanowice na 2019 rok Ewa Wita Publikacja artykułu
2019-01-16 09:41:15 2018 / Zarządzenie nr B.0050.124.2018 Burmistrza Krzanowic z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzanowice na 2018 r. Ewa Wita Publikacja artykułu
2019-01-16 09:39:25 2018 / Zarządzenie nr B.0050.123.2018 Burmistrza Krzanowic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych oraz funduszy pomocowych Ewa Wita Publikacja artykułu
2019-01-16 09:37:36 2018 / Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/182/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice Ewa Wita Publikacja artykułu
2019-01-16 09:35:39 2018 / Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Wita Publikacja artykułu