Informacje oraz formularze do pobrania na temat programu Rodzina 500+ 

 
 

Czym jest program "Rodzina 500+"?

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Poniżej zamieszczone zostały materiały informacyjne oraz formularze niezbędne do złożenia formalnie poprawnego wniosku:

 

Liczba odwiedzin : 850
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kierownik GOPS
Czas wytworzenia: 2016-04-03 11:45:51
Czas publikacji: 2017-08-08 09:46:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak