Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

2015-08-11 14:06:42
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

2015-08-11 14:06:08
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

2015-08-11 14:05:41
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

2015-08-11 14:05:10
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

2015-08-11 14:04:37
Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

2015-08-11 14:03:52
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

2015-08-11 14:03:06
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

2015-08-11 14:02:31
Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.

2015-08-11 14:01:58
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

2015-08-11 14:01:26