Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2017-11-14 11:39:39
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania

2016-03-15 16:22:45
Wniosek o nadanie numeru porządkowego (numeru) dla nieruchomości

2016-02-23 16:10:28
Wniosek o wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Krzanowice

2016-02-23 16:09:47
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

2015-08-11 16:28:17
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-08-11 16:27:24
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

2015-08-11 16:23:56
Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości

2015-08-11 14:42:39
Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

2015-08-11 14:41:49
Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2015-08-11 14:41:30