Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-11-14 11:39:08
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krzanowice

2016-03-15 16:15:41
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2015-08-11 14:20:08
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2015-08-11 14:17:44
Zaświadczenie o zgodności z planem zmiany sposobu użytkowania obiektu.

2015-08-11 14:16:53
Zaświadczenie o przeznaczeniu działek zgodnie z miejscowym planem.

2015-08-11 14:16:24
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2015-08-11 14:15:52
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

2015-08-11 14:15:22