Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
 

 

USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ (ESP)
 
 
USŁUGA CYFROWY URZĄD:
CU EZD
 
 
USŁUGA E-PAUP - ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:
EPUAP EZD
 
 
USŁUGA SEKAP:
SEKAP ESP
 
 
​W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW, należy stosować przeglądarki:
Internet Explorer w wersji 9 bądź nowszej lub 
Mozilla Firefox w wersji 36 bądź nowszej
 
Prosimy o zwrócenie uwagi na aplikacje służące blokowaniu wyskakujących okienek, bądź w inny sposób wpływających na warstwę wizualną strony internetowej. Mogą one powodować nieprawidłową pracę strony internetowej i utrudnić dostęp do informacji.
 
Baner EFS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Tytuł projektu: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice”

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Krzanowice

 

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Urzędzie Gminy Krzanowice platformy elektronicznie w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego: elektroniczny obieg i wymianę dokumentów a także ich elektroniczną archiwizację, świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny internet. Realizacja powyższych działań możliwa będzie poprzez modernizację sprzętowej oraz systemowej infrastruktury informatycznej dającej gwarancję i trwałość wdrożonych rozwiązań.

 

Termin realizacji projektu: projekt realizowany będzie w latach 2010-2014.

Całkowity koszt projektu: 552 144.01 zł

Koszty kwalifikowane w projekcie: 552 144.01 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 469 322.40 zł

Wkład własny: 82 821.61 zł

 

Liczba odwiedzin : 1254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Trofimczuk
Czas wytworzenia: 2008-09-02 00:00:00
Czas publikacji: 2015-06-23 15:43:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak