Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy - ochrona zdrowia

2019-01-16 15:03:06
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2019

2019-01-16 14:57:51
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2019-01-16 14:55:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Pietrowice Wielkie dot. "Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 95,7 MW ..."

2018-10-17 14:35:11
Obwieszczenie Burmistrza Krzanowic dot. "Budowa Elektrowni Wiatrowej Krzanowice o mocy 51 MW ..."

2018-10-17 14:18:41
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości

2018-08-17 11:16:16
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dn. 23.02.2018r w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publiczego w roku 2018, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne i sportu

2018-02-23 12:30:28
Obwieszczenie Wojewody Śląska z dn. 30.01.2018r dot. "Gazociąg Kędzierzyn-koźle - Granica RP ..."

2018-02-06 08:54:45
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dn. 29.01.2018r w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Krzanowice"

2018-01-30 16:41:47
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dn. 29.01.2018r w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie wspierania ii upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-01-30 16:38:56