Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

2019-03-12 14:51:37
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2019-02-08 10:12:33
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie - wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Krzanowice

2019-02-08 10:07:05
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie - wsparcia realizacji zadania własnego gminy - ochrona zdrowia, „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Krzanowice”

2019-02-08 09:36:00
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy - ochrona zdrowia

2019-01-16 15:03:06
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2019

2019-01-16 14:57:51
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2019-01-16 14:55:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Pietrowice Wielkie dot. "Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 95,7 MW ..."

2018-10-17 14:35:11
Obwieszczenie Burmistrza Krzanowic dot. "Budowa Elektrowni Wiatrowej Krzanowice o mocy 51 MW ..."

2018-10-17 14:18:41
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości

2018-08-17 11:16:16