Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:

ul. Zawadzkiego 5, 47-470 Krzanowice

telefon/fax: 

32 410 93 09

e-mail: 

info@gopskrzanowice.pl

 

Kierownik: 

Joanna Tkocz

e-mail: kierownik@gopskrzanowice.pl

 

godziny urzędowania:
wtorek 7:00 do 17:00
poniedziałek, środa, czwartek oraz piątek od 7:30 do 15:00


Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych; 
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych; 
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej; 
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin; 
 • przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych; 
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się; 
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy; 
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze; 
 • wykonywanie pracy socjalnej; 
 • sprawianie pogrzebów; 
 • kierowanie do domów pomocy społecznej; 
 • świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego; 
 • dożywianie dzieci.
 

Załączniki

Klauzula ogólna dotycząca RODO

Data: 2019-03-12 15:33:12 Rozmiar: 455.08k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1084
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Tkocz
Czas wytworzenia: 2003-06-20 00:00:00
Czas publikacji: 2019-03-12 15:33:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak