Powszechny Spis Ludności 2011 

 
Powszechny Spis Ludności 2011 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.


 

 

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia NSP’2011, Urząd Statystyczny informuje:

 • Od 1 kwietnia do 16 czerwca potrwa tzw. samospis internetowy, z którego mogą skorzystać wszyscy.
 • Od 8 kwietnia do 30 czerwca telefonicznie spis będą przeprowadzać ankieterzy. W tym samym okresie bezpośrednie wywiady przeprowadzą rachmistrzowie.

Aby skorzystać ze spisu przez internet, trzeba wejść na stronę internetową: www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl Następnie wybrać zakładkę formularz elektroniczny. Pierwszym krokiem jest identyfikacja - podajemy PESEL oraz NIP, a jeśli nie posiadamy NIP-u, to system prosi o podanie miejsca urodzenia i nazwiska panieńskiego matki. Dzięki temu otrzymamy login i hasło, które będą ważne przez dwa tygodnie. Dzięki nim możemy zalogować się do systemu i wypełnić formularz spisowy. Jeśli ktoś zapomni hasła, będzie musiał skontaktować się z call center, pod numerem 0 800 800 800.

Spis zostanie przeprowadzony równocześnie jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne, na dwóch rodzajach formularzy. Badanie pełne ma składać się z 16 pytań. 20 proc. Polaków zostało wylosowanych do badań reprezentacyjnych, bardziej obszernych. Ta wersja zawiera średnio 60 pytań - w tym 16 ze spisu pełnego.

W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące m.in.: charakterystykę terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną, a także migracje wewnętrzne i zagraniczne oraz charakterystykę etniczno-kulturową, ale też wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego, rodziny, charakterystykę mieszkań i budynków.

Więcej informacji na stronach:

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego


W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Gminne Biuro Spisowe w Krzanowicach informuje, że w dniach od 6 do 20 grudnia br. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach w Gminie Krzanowice powołanych zostanie 5 kandydatów na rachmistrzów spisowych i 1 kandydat rezerwowy.

 

Spis przeprowadzony zostanie wyłącznie w formie elektronicznej, przy pomocy urządzeń hand-held. Pożądane jest, aby kandydaci na  rachmistrzów  byli obeznani z funkcjonowaniem  systemu GPS oraz umieli praktycznie  wykorzystywać mapy cyfrowe.

W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na rachmistrza spisowego musi:

 • wziąć udział w całości szkolenia z zakresu metodologii i organizacji spisu  oraz w warsztatach w zakresie posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Szkolenia odbywać się będą w okresie  między 5 stycznia 2011r. a 25 lutym 2011r. Czas trwania szkolenia -  24 godziny, tj.  - 4 dni po 6 godzin;
 • kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie,
 • uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrz spisowy przed przystąpieniem do prac związanych ze spisem składa na piśmie przyrzeczenie   o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej, określonej w art. 10 ustawy o statystyce publicznej.

 

W okresie od 1 marca 2011 r. do 17 marca 2011 r. rachmistrz przeprowadza obchód spisowy, którego celem jest weryfikacja istnienia budynków, uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe, zapoznanie się z terenem, na którym przeprowadzać będzie spis.

 

W dniach 6 – 7 kwietnia 2011 r. rachmistrz bierze udział w szkoleniu uzupełniającym i odprawie przedspisowej.

 

Od 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.  rachmistrz przeprowadza spis na terenie Gminy Krzanowice.

 

Zatrudnienie rachmistrza odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia podpisanej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Katowicach.

 

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniu za wykonywanie czynności związanych ze spisem podane zostaną niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

 

Warunki, które musi spełniać kandydat na rachmistrza spisowego:

 

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 4. Biegła znajomość języka polskiego, gdy kandydat na rachmistrza jest obywatelem Unii Europejskiej.

Warunki dodatkowe

Liczba przyznawanych punktów za:

 1. wykształcenie: - średnie - 1 pkt , - studia w toku – 3 pkt , - ukończone studia wyższe - 5 pkt
 2. umiejętność obsługi komputera (ocena praktyczna w trakcie rozmowie kwalifikacyjnej)  - od 0 do 3 pkt
 3. zamieszkuje lub pracuje  na terenie Gminy Krzanowice –  od 1 do 2 pkt;
 4. posiadanie umiejętności interpersonalnych, tj. łatwość nawiązywania kontaktów, sprawne 
 5. komunikowanie się z respondentami (oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: 0 do 3 pkt);

W przypadku większej liczby osób, które otrzymały tą samą liczbę punktów, niż miejsc do obsadzenia, o wyborze kandydata będzie decydowało losowanie przeprowadzone przez Gminne Biuro Spisowe.

 

Miejsce składania aplikacji - pisemne zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w: Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach w godzinach od 8:30 do 15:00 w dniach od 10 – 17 grudnia br. Natomiast dnia 20 grudnia od 8:30 do 12:00

 

Ewentualne losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 20 grudnia br. po godz. 13:00

 

Informacje o pracy rachmistrzów spisowych i narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011  są na stronie internetowej www.spis.gov.pl

 

Zgłoszeń należy dokonywać w oparciu o wypełniony formularz z jednoczesnym przedłożeniem dokumentu /kopii/ potwierdzającego poziom wykształcenia, a w przypadku studentów, do wglądu należy  przedstawić dokument potwierdzający fakt studiowania

 

 

Liczba odwiedzin : 704
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Żaneta Abrahamczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Żaneta Abrahamczyk
Czas wytworzenia: 2011-02-28 00:00:00
Czas publikacji: 2011-02-28 09:06:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak